Развіццё звязнага маўлення ў сям'і

Для развіцця звязнага маўлення дзіцяці дастаткова традыцыйных формаў зносін, – размова, гульня, чытанне кніг, казак і г. д. Справа складаецца не ў тым, каб выкарыстоўваць якія-то новыя, спецыяльна прыдуманыя формы зносін, а ў тым, каб правільна выкарыстоўваць тое, што добра вядома.  Для дзіцяці самай магутнай крыніцай ведаў з’яўляюцца яго бацькі. Памятайце, што асноўныя суразмоўцы для дзіцяці ў сям'і – мама, тата, бабуля ці дзядуля.

 

Бацькі аказваюць вялікі ўплыў на развіццё мовы дзіцяці. Дзеці будуюць сваю прамову ў адпаведнасці з тою мовай, якую чуюць вакол. Бяручы прыклад з бацькоў і блізкіх людзей, дзіця несвядома пераймае стыль зносін, які становіцца яго натурай. Якой  маўленчай культурай валодае сям'я, такую маўленчую культуру бацькі фарміруюць у дзіцяці, той жа тып зносін.Недысцыплінаваная з пункту гледжання маўленчай культуры і эмацыйных праяў сям'я атрымае ў сваім дзіцяці злепак сваіх недахопаў у зносінах. Дзеці дашкольнага ўзросту вельмі цягнуцца да зносін з дарослымі і ахвотна ідуць на кантакт. І гэта трэба ўсяляк выкарыстоўваць у інтарэсах агульнага развіцця.

Неабходна забяспечыць, каб зносіны з  дарослымі былі  паўнавартаснымі як у колькасным дачыненні (у сэнсе ўдзяляемага часу), так і ў якасным дачыненні  (у інтэлектуальным і эмацыйным сэнсе).Правільна паступаюць тыя дарослыя – не толькі бацькі, вядома, але і іншыя члены сям'і (бабулі і дзядулі, старэйшыя браты і сёстры і г. д.), –якія асноўную ўвагу надаюць паўсядзённым зносінам з дзіцем.Усім гэтым яны спрыяюць пашырэнню кругагляду дзіцяці, развіццю пытлівасці  і дапытлівасці. Уся ўвага, нястомныя намаганні бацькоў павінны быць накіраваны на тое, каб дзеці чулі правільную, ясную і лагічна паслядоўную размову. Гаварыць з дзецьмі трэба звычайнай, правільнай мовай, галоўнае казаць павольна, ясна і гучна. У працэсе зносін дарослым неабходна дапамагаць дзіцяці авалодваць моавай. Ненадакучліва папраўляць яго, калі ён няправільна вымаўляе слова або няправільна будуе фразу, прычым, як правіла, рабіць гэта па ходзе размовы так, каб папраўка не спыняла зносін. У выніку да пяці - шасцігадовага ўзросту дзіця ўжо будзе валодаць самавітым слоўнікавым запасам і практычна асвоіць граматычны лад роднай мовы.

Для развіцця звязнага маўлення дзіцяці дастаткова традыцыйных формаў зносін, – размова, гульня, чытанне кніг, казак і г. д. Справа складаецца не ў тым, каб выкарыстоўваць якія-то новыя, спецыяльна прыдуманыя  формы зносін, а ў тым, каб правільна выкарыстоўваць тое, што добра вядома. Для дзіцяці самай магутнай крыніцай ведаў з’яўляюцца яго бацькі. Памятайце, што асноўныя суразмоўцы для дзіцяці ў сям'і – мама, тата, бабуля ці дзядуля.

Парады бацькам:

- Выкарыстоўвайце кожную вольную хвіліну для размовы з дзіцем.

- Даручайце старэйшым дзецям як мага больш размаўляць з малодшымі ў вольны час.

- Падчас прагулкі ў лесе, парку вучыце дзіця назіраць за навакольным светам, у працэсе назірання заахвочвайце яго да развагі, уменню лагічна думаць.

- Папрасіце дзіцяці вызначыць характар, паводзіны дрэў. Пачніце распавядаць самі – хай дзіця заўважыць, што яны не падобныя адзін на аднаго. Адно – добрае з разгаліністымі галінкамі, якія падобныя на добрыя рукі  чалавека; іншае – строгае, стройнае, як салдат на пасадзе; трэцяе – сумнае, самотнае.

- Знайдзіце на палянцы тры кветкі (лісточкі, шышкі). Паспрабуйце апісаць адзін з гэтых прадметаў, а дзіця хай здагадаецца, аб якім менавіта ідзе гаворка. Потым прапануйце памяняцца ралямі.

Можна згуляць з дзіцем у гульню «На што падобна? ».

Шпацыруючы па лесе, задавайце яму такія пытанні: « На што падобны ліст, воблака, цень ад дрэва? ». Адказвайце самі, але слухайце ўважліва і дзіця. Бо ў нашых дзяцей такое непасрэднае мысленне і ўспрыманне.

Вельмі падабаецца дзецям такое практыкаванне: Паспрабуйце вымавіць адну і тую ж фразу з рознымі інтанацыямі (пяшчотна, зло, запытальна, са здзіўленнем, з радасцю, са страхам, загадваючы, просячы, молячы, гучна, ціха) : «Мілая мая, ты не спіш! »; «Вы елі на сняданак марожанае? »; «Мама купіла (купі) вінаград»; «Хутчэй дадому! »; «У нас скончыўся хлеб».

Наступнае  практыкаванне – чыстагаворкі, хуткамоўкі.

Важна, каб дзеці зразумелі, што неабходна гаварыць не толькі хутка, але і чыста, ясна для навакольных. Хуткамоўкі можна знайсці ў розных дзіцячых кніжках: «З-пад тупату капытоў пыл па полі ляціць»

«На гары трава, на траве дровы».

Падобныя заданні дапамогуць дзіцяці развіць гаворку, уяўленне, пазбавіцца ад скаванасці, навучаць смяяцца над сваімі памылкамі, не саромеючыся таварышаў.

Гуляйце са сваімі дзецьмі, падарыце ім радасць зносін з вамі, напоўніце сумеснае баўленне часу цікавым і  развіваючым зместам.